Gehalte

Asseblief check VERGELYKINGSBLAD Ons het voorberei om die verskil tussen HVC en ander hoëspanningspakkette uit Europa en Noord-Amerika te ken. smiley