Gehalte

                        

Asseblief check VERGELYKINGSBLAD  Ons het voorberei om die verskil tussen HVC en ander hoëspanningspakkette uit Europa en Noord-Amerika te ken.  smiley