Kvalitet

Molim teck KOMPJUTERSKI LIST Pripremili smo se da znamo razliku između HVC i drugih visokonaponskih marki iz Evrope i Sjeverne Amerčije. smiley