ឧបករណ៍ទប់ថាមពលវ៉ុលខ្ពស់

ផលិតផល / វ៉ុលធន់ខ្ពស់ថាមពលខ្ពស់

សរុប: 1ទំព័រ1កំណត់ត្រា

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង: ផ្នែកលក់

ទូរស័ព្ទ: + 86 13689553728

ទូរស័ព្ទ: + + 86-755-61167757

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: sales@hv-caps.com

បន្ថែម៖ ៩ ប៊ី ២ អគារធានអានស៊ាងឧទ្យានធៀនអានអ៊ិនធៀនស៊េនសិនស៊ី។ អេ។ ស៊ី