គុណភាព

គុណភាព

                        

សូមលាក់ck តារាងប្រៀបធៀប  យើងបានរៀបចំដើម្បីដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន HVC និងម៉ាកវ៉ែនតាខ្ពស់ផ្សេងទៀតពីអឺរ៉ុបនិងខាងជើង Amercia ។  ញញឹម
 
               
 

ប្រភេទ

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង: ផ្នែកលក់

ទូរស័ព្ទ: + 86 13689553728

ទូរស័ព្ទ: + + 86-755-61167757

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: sales@hv-caps.com

បន្ថែម៖ ៩ ប៊ី ២ អគារធានអានស៊ាងឧទ្យានធៀនអានអ៊ិនធៀនស៊េនសិនស៊ី។ អេ។ ស៊ី