Përmbledhje e kapacitoreve qeramike 1

1900 Italian L. Lombardo Difa Ming, kondensatorë dielektrikë qeramike. Ajo u zbulua në 1930s vonë për të shtuar qeramika titanate mund të rritet në mënyrë eksponenciale konstante dielektrike, dhe në këtë mënyrë të krijojë një lirë kondensatorë qeramike dielektrike.

1940 pasi u zbulua se janë lëndët kryesore të para capacito qeramikers BaTiO3 (barium titanate) që ka një pronë izoluese pas fillimit të capacito qeramiker në pajisjen elektronike që të dy kërkesat e vogla dhe të larta të ushtrisë. Ndërsa qeramike kondensatorët e laminateve në rreth 1960 filluan të zhvilloheshin si mall. Në 1970, me përparimin e IC hibrid, kompjuter, dhe pajisjet elektronike portative gjithashtu do të zhvillohen me shpejtësi dhe do të bëhen pjesë përbërëse të domosdoshme në pajisjet elektronike. Numri i përgjithshëm i kondensatorit dielektrike qeramike kontabilizon rreth 70% të tregut të kondensatorëve.

doorknob kondensator