Përmbledhje e kapacitoreve qeramike 2

Kryesisht duke përdorur një qeramikë të materialit izolues të kondensatorëve dielektrikë qeramike, dhe struktura e saj themelore është mbivendosja e qeramikës dhe kryqëzimit të elektrodës së brendshme. Materiali qeramik i disa llojeve. Meqenëse produktet elektronike të padëmshme konsiderojnë pa plumb, koeficienti i lartë dielektrike i PB (çojë) për të dalë nga fusha e capacito qeramikers, tani përdoret kryesisht TiO2 (dioksid titaniumi), BaTiO3, CaZrO3, (zirconate kalcium). Madhësia e vogël, kapaciteti i madh, rezistenca e mirë e ngrohjes, i përshtatshëm për prodhim masiv dhe çmim të ulët në krahasim me kondensatorin tjetër.

TL kondensator