Klasifikimi i kondensatorit qeramik

Kondensator qeramike nga llojet e medias mund të ndahet në dy kategori, pra klasë Ⅰ capacito qeramikers dhe II klasë capacito qeramikers.

I kapacitoreve qeramike (Kondensator qeramike Class Ⅰ), tha kondensator qeramike me frekuencë të lartë (kondensator qeramike High-freqency) në të kaluarën, është humbja dielektrike, rezistenca e lartë izoluese, permitiviteti dielektrike ndryshon linearisht me prodhimin e kondensatorëve në temperaturë qeramike. Në veçanti, ajo vlen për qark tingëllues, dhe kërkesat e tjera të humbjes janë të vogla dhe kapaciteti elektrik dhe stabiliteti i qarkut, ose për kompensimin e temperaturës.

Kondensatorët qeramike të klasës II (Klasa Ⅱ kondensatorë qeramike) në të kaluarën kanë bërë thirrje për kondensatorë të kondensatorëve të frekuencës së ulët (kondensatorë të frekuencës së ulët të frekuencës) me qeramikë ferroelektrike si medium, të njohur edhe si kondensatorë feromonik qeramike. Kapaciteti i tillë specifik i kapacitetit të madh me temperaturën është ndryshimi jolinear, humbja është e madhe dhe shpesh përdoret në pajisjen elektronike për të anashkaluar kondensatorin, bashkimin ose për të tjera më pak të kërkuar stabilitetin e humbjes dhe kapacitetit të qarkut,.

kapacitoreve HV