Etiketat e matjes

HVCA EDI Kapaciteti 474 Zëvendësim 30KV 1000pf 30KV 1000pf 40KV 1000pf 50KV 1000pf 20KV 2200pf 40KV 2200pf 20KV 3300pf 20KV 3300pf 30KV 3300pf 40KV 3300pf 20KV 4700pf 20KV 4700pf 20KV 4700pf 30KV 10000pf 40KV 10000pf 30kv 2700pf 20kv 1500pf 20kv 1700pf 20kv 2000pf 20kv 2400pf 20kv 2500pf 20kv 2800pf 20kv 3000pf 20kv 3700pf 20kv 4000pf 20kv 4800pf 20kv 5200pf 20kv 5600pf 20kv 6800pf 20kv 30000pf 30kv 190pf 30kv 200pf 30kv 260pf 30kv 400pf 30kv 460pf 30kv 500pf 30kv 560pf 30kv 580pf 30kv 590pf 30kv 700pf 30kv 780pf 30kv 820pf 30kv 940pf 30kv 1120pf 30kv 1200pf 30kv 1500pf 30kv 1700pf 30kv 1800pf 30kv 2000pf 30kv 2100pf 30kv 2500pf 30kv 3000pf 30kv 3500pf 30kv 3600pf 30kv 3700pf 30kv 4000pf 30kv 4700pf 30kv 5300pf 30kv 5900pf 30kv 9400pf 30kv 20000pf 40kv 340pf 40kv 500pf 40kv 100pf 40kv 140pf 40KV 150pf 40kv 180pf 40kv 200pf 40kv 300pf 40kv 390pf 40kv 400pf 40kv 440pf 40kv 560pf 40kv 570pf 40kv 840pf 40kv 850pf 40kv 700pf 40kv 750pf 40kv 780pf 40kv 920pf 40kv 1200pf 40kv 1300pf 40kv 1400pf 40kv 1500pf 40kv 1600pf 40kv 1700pf 40kv 2000pf 40kv 2400pf 40kv 2500pf 40kv 2700pf 40kv 4400pf 40kv 5000pf 40kv 6000pf 40kv 6800pf 40kv 7000pf 40kv 8000pf 40kv 15000pf 50kv 100pf 50kv 200pf 50kv 280pf 50kv 400pf 50kv 410pf 50kv 500pf 50kv 560pf 50kv 700pf 50kv 750pf 50kv 850pf 50kv 910pf 50kv 1300pf 50kv 1350pf 50kv 1500pf 50kv 1650pf 50kv 1700pf 50kv 1950pf 50kv 2100pf 50kv 2500pf 50kv 2700pf 50kv 3700pf 50kv 5000pf 50kv 6000pf 50kv 2300pf 50kv 8000pf 60kv 195pf 60kv 375pf 60kv 500pf 60kv 650pf 60kv 700pf 60kv 850pf 60kv 1000pf 60kv 1200pf 60kv 1400pf 70kv 10000pf 80kv 5000pf 100kv 500pf 100kv 675pf 100kv 700pf 100kv 750pf 100kv 825pf 100kv 1000pf 100kv 2000pf 100kv 3000pf 120kv 1000pf 150kv 800pf 2KV 15PF 10KV 1000pf 10KV 1000pf 10KV 1000pf 15KV 1000pf 15KV 1000pf 20KV 1000pf 20KV 1000pf 10KV 2200pf 10KV 2200pf 15KV 2200pf 15KV 3300pf 10KV 4700pf 15KV 4700pf 10KV 10000pf 15KV 10000pf 10kv 500pf 10kv 560pf 10kv 1200pf 10kv 8000pf 10kv 3200pf 10kv 2800pf 10kv 5000pf 10kv 5600pf 10kv 20000pf 15kv 250pf 15kv 290pf 15kv 370pf 15kv 500pf 15kv 560pf 15kv 750pf 15kv 1100pf 15kv 1200pf 15kv 1500pf 15kv 1800pf 15kv 1900pf 15kv 2000pf 15kv 2500pf 15kv 2700pf 15kv 3000pf 15kv 3200pf 15kv 3400pf 15kv 3700pf 15kv 4000pf 15kv 5000pf 15kv 5600pf 15kv 5300pf 15kv 7000pf 20kv 200pf 20kv 280pf 20kv 1400pf 20kv 400pf 20kv 500pf 20kv 560pf 20kv 600pf 20kv 700pf 20kv 750pf 20kv 880pf 20kv 1300pf 3KV 2700pf Y 3KV 3300pf N 3KV 3300pf Y 3KV 3300pf Y 3KV 4700pf Y 3KV 4700pf Y 3KV 4700pf Y 3KV 10000pf 3KV 10000pf 3KV 10000pf 6kv 10pf OJF 6kv 10pf UJ 6kv 22pf UJ 6kv 33pf UJ 6kv 47pf UJ 6kv 100pf X5 6kv 100pf N4 6kv 220pf X5 6kv 220pf N4 6kv 330pf N4 6kv 470pf N4 6kv 1000pf Y 6kv 1000pf Y 6kv 2200pf Y 6kv 2200pf Y 6kv 3300pf Y 6kv 4700pf Y 6kv 10000pf 6kv 10000pf 20KV 10pf UJ 20KV 22pf SL 50KV 22pf SL 50KV 50pf SL 10KV 100pf N 15KV 100pf N 20KV 100pf N 30KV 100pf N 40KV 100pf N 50KV 100pf N 20KV 150pf N 30KV 150pf N 10KV 220pf Y 15KV 220pf Y 20KV 220pf N 10KV 250pf N 10KV 330pf N 10KV 330pf Y 15KV 330pf Y 10KV 470pf Y 15KV 470pf Y 20KV 470pf Y 15KV 500pf N 15KV 500pf N 30KV 500pf N 40KV 500pf N 50KV 500pf N 30KV 2200pf 10KV 3300pf 30KV 5000pf 20KV 10000pf 20KV 10000pf 2KV 100PF 2kv 470pf 2kv 560pf 2kv 100pf N4 2kv 220pf X5 2kv 220pf N4 2kv 270pf N4 2kv 330pf N4 2kv 330pf Y5 2kv 470pf N4 2kv 470pf Y5 2kv 560pf N4 2kv 560pf Y5 2kv 680pf N4 2kv 680pf Y5 2kv 1000pf N 2kv 1000pf Y 2kv 2200pf Y 2kv 2700pf N 2kv 2700pf Y 2kv 3300pf Y 2kv 4700pf Y 2kv 10000pf 3KV 10pf UJ 3KV 15pf UJ 3KV 22pf SL 3KV 27pf SL 3KV 33pf SL 3KV 47pf SL 3KV 56pf SL 3KV 68pf SL 3KV 100pf SL 3KV 150pf SL 3KV 220pf SL 3KV 330pf SL 3KV 470pf SL 3KV 560pf SL 3KV 100pf X5 3KV 100pf N4 3KV 220pf X5 3KV 220pf N4 3KV 270pf N4 3KV 330pf N4 3KV 330pf Y5 3KV 470pf N4 3KV 470pf Y5 3KV 560pf N4 3KV 560pf Y5 3KV 680pf N4 3KV 680pf Y5 3KV 1000pf N 3KV 1000pf Y 3KV 2200pf N 3KV 2200pf Y 3KV 2200pf Y 3KV 2700pf N 3KV 2700pf Y 2KV 22PF 2KV 27PF 2KV 33PF 2KV 47PF 2KV 56PF 2KV 68PF 2KV 150PF 2KV 220PF 2KV 330PF 2KV 10PF MOV Varistor Dat murata alter vishay alter HV Capacitor HV Ceram4 70kv 80kv TDK MURATA 80kv 100kv Kapacitor 20 tension të lartë 1kv 2kv 3kv 4kv 6kv Lartë i frekuentuar RF Power Cap Induksioni Ai Fuqia Capaci cilësi aftësitë e pushtetit creakdown 40KVDC 15000 N4700 Y5T 30KV Dielektrike M Të ndryshme Pr shtresa epoxy sistemin e energjisë grid zgjuar CT Machine

Tags Hot

30kv 2500pf 3KV 470pf Y5 50kv 5000pf 30kv 4000pf 80kv 5000pf 30kv 780pf 15kv 1500pf 3KV 330pf Y5 120kv 1000pf 10kv 2800pf 30kv 820pf 30kv 3000pf 40kv 2500pf 30kv 560pf 3KV 33pf SL 6kv 10pf UJ 10kv 3200pf 40kv 100pf 2kv 2200pf Y 6kv 10pf OJF 100kv 675pf 150kv 800pf 20KV 4700pf 20KV 4700pf 20KV 4700pf 2kv 1000pf N 50kv 500pf 30kv 3600pf 30kv 5900pf 50kv 700pf 60kv 650pf 3KV 560pf Y5 aftësitë e pushtetit Fuqia Capaci 20kv 4800pf 3KV 3300pf N 30kv 9400pf 30kv 1700pf 30kv 460pf 40kv 840pf 40kv 7000pf HV Ceram4 50kv 3700pf 50KV 500pf N 40KV 10000pf 15kv 1100pf 30kv 940pf 20KV 22pf SL 15kv 3000pf 40kv 560pf 50kv 1950pf 20KV 100pf N 20kv 200pf 30kv 4700pf 50kv 100pf 50kv 400pf 20kv 2800pf 20kv 30000pf 50kv 1500pf 2kv 330pf Y5 15KV 470pf Y 30kv 1120pf 50kv 8000pf 100kv 3000pf 40KV 1000pf 50KV 1000pf 15KV 2200pf 15kv 370pf 20kv 500pf 50KV 22pf SL 3KV 560pf SL 3KV 100pf X5 40kv 570pf 15KV 3300pf 20kv 6800pf 40kv 1500pf 6kv 470pf N4 40kv 780pf 40kv 2700pf 3KV 27pf SL 30kv 260pf 100kv 700pf 30kv 200pf 60kv 500pf 2kv 3300pf Y 30kv 400pf 40kv 8000pf 20kv 4000pf 40kv 1300pf 100kv 500pf Varistor Dat 3KV 15pf UJ 30KV 150pf N 40kv 300pf 40kv 400pf 3KV 4700pf Y 3KV 4700pf Y 3KV 4700pf Y 40kv 140pf murata alter 30kv 700pf 40KV 150pf 50kv 6000pf 2kv 470pf 15kv 290pf 30kv 500pf 50kv 2300pf 15KV 100pf N 30KV 2200pf 50kv 560pf 2kv 560pf N4 10kv 8000pf 20kv 2000pf 40kv 5000pf 40kv 15000pf 2KV 220PF 10kv 1200pf 15kv 750pf 15kv 2700pf 30kv 1800pf 40kv 850pf 50kv 410pf 60kv 1200pf 30kv 2700pf 20kv 1500pf 20kv 2500pf 40kv 1600pf 50kv 1650pf 100kv 750pf CT Machine 2kv 220pf N4 15KV 1000pf 15KV 1000pf 20kv 2400pf 20kv 3700pf 3KV 47pf SL 10KV 330pf Y 15KV 330pf Y 15kv 1200pf 20kv 1700pf 30kv 3500pf 40kv 700pf 40kv 4400pf 2KV 27PF 2kv 2700pf Y 40kv 2400pf 20kv 1300pf 40kv 340pf 30KV 500pf N 40kv 180pf MOV 10kv 500pf 20kv 3000pf 30kv 580pf 30kv 590pf 3KV 470pf N4 50kv 1700pf 60kv 1400pf 100kv 825pf 10KV 470pf Y 30kv 20000pf 40kv 1200pf 40kv 6000pf 50kv 850pf 60kv 375pf 2KV 100PF 3KV 330pf N4 15kv 2000pf 15kv 1900pf 20kv 5600pf 100kv 2000pf RF Power Cap 6kv 47pf UJ 30kv 1200pf 30kv 1500pf 40kv 2000pf 3KV 2200pf Y 3KV 2200pf Y 3KV 3300pf Y 3KV 3300pf Y 30kv 2000pf 30kv 3700pf 40kv 1400pf 50kv 1300pf 6kv 33pf UJ 30KV 1000pf 30KV 1000pf 15kv 3400pf 60kv 700pf 60kv 1000pf 20kv 700pf 20kv 600pf 50kv 1350pf shtresa epoxy 3KV 100pf SL 50KV 50pf SL 10KV 1000pf 10KV 1000pf 10KV 1000pf 15kv 2500pf 50kv 750pf 2kv 560pf 6kv 22pf UJ 10KV 330pf N 15kv 7000pf 40kv 6800pf 60kv 850pf 15KV 220pf Y 100kv 1000pf 2kv 4700pf Y 6kv 4700pf Y 15kv 1800pf 15kv 5000pf 15kv 5300pf 2kv 470pf N4 20KV 220pf N 20KV 3300pf 20KV 3300pf 15kv 3200pf 10KV 3300pf 15kv 5600pf 20kv 400pf 40kv 200pf 30KV creakdown 20kv 880pf 6kv 220pf X5 20KV 150pf N HV Capacitor 10kv 560pf 60kv 195pf 3KV 220pf N4 10KV 10000pf 15kv 250pf 40kv 920pf 50kv 910pf MURATA 6kv 220pf N4 20KV 1000pf 20KV 1000pf 40KV 100pf N 15kv 3700pf 40kv 500pf 3KV 56pf SL 50kv 2500pf 70kv 10000pf 10KV 250pf N 10kv 20000pf 40KVDC 15000 30kv 190pf 50kv 2700pf tension të lartë 100kv 3KV 10000pf 3KV 10000pf 3KV 10000pf 20KV 470pf Y 20kv 1400pf 30kv 5300pf 50kv 280pf 6kv 10000pf 6kv 10000pf 15kv 500pf 50kv 2100pf Y5T Induksioni Ai 6kv 3KV 68pf SL 3KV 2700pf Y 3KV 2700pf Y Kapaciteti 474 50kv 200pf 3kv 3KV 2700pf N 15KV 4700pf 40kv 390pf 40kv 750pf 4kv HVCA 20KV 2200pf 10kv 5000pf Zëvendësim 70kv 80kv 2KV 15PF 3KV 220pf SL 2KV 68PF 10kv 5600pf 20kv 560pf 40kv 440pf Lartë i frekuentuar 2KV 47PF 3KV 560pf N4 sistemin e energjisë 2kv 6kv 2200pf Y 6kv 2200pf Y 6kv 3300pf Y 2KV 56PF 30KV 100pf N grid zgjuar 2KV 22PF 2KV 33PF 6kv 100pf X5 6kv 1000pf Y 6kv 1000pf Y 20KV 10000pf 20KV 10000pf 20kv 750pf 1kv Kapacitor 20 10KV 4700pf 20kv 280pf Të ndryshme Pr 10KV 220pf Y 80kv 3KV 330pf SL 15kv 4000pf 10KV 100pf N vishay alter 2kv 100pf N4 40KV 2200pf 10KV 2200pf 10KV 2200pf 3KV 100pf N4 3KV 1000pf N 15KV 500pf N 15KV 500pf N 2KV 10PF 30KV 10000pf Dielektrike M 3KV 150pf SL cilësi 40KV 500pf N 2kv 470pf Y5 3KV 270pf N4 2KV 150PF 2kv 2700pf N 3KV 22pf SL 3KV 2200pf N 20KV 10pf UJ N4700 2kv 270pf N4 2kv 680pf N4 3KV 10pf UJ 3KV 220pf X5 3KV 680pf N4 40KV 3300pf TDK 2kv 220pf X5 2kv 10000pf EDI 15kv 560pf 3KV 470pf SL 6kv 330pf N4 30KV 5000pf 15KV 10000pf 20kv 5200pf 40kv 1700pf 2kv 330pf N4 2kv 1000pf Y 3KV 1000pf Y 6kv 100pf N4 2KV 330PF 2kv 560pf Y5 2kv 680pf Y5 3KV 680pf Y5 50KV 100pf N 30KV 3300pf 30kv 2100pf

Etiketat e rastësishme

20KV 10pf UJ Lartë i frekuentuar 80kv 5000pf 10KV 2200pf 6kv 2200pf Y 10kv 8000pf 30kv 3700pf 3KV 220pf SL 40kv 400pf 30kv 200pf 20kv 600pf 3KV 56pf SL 3KV 2700pf Y 50kv 6000pf 6kv 4700pf Y 40kv 1500pf 10kv 560pf 30KV 1000pf 40kv 6000pf 3kv 20kv 2800pf 3KV 270pf N4 50kv 910pf 2kv 330pf Y5 60kv 375pf 40kv 1200pf 15kv 3400pf 2kv 4700pf Y 2kv 220pf N4 30kv 940pf 30kv 460pf 20kv 750pf 15kv 1200pf 3KV 10pf UJ 30kv 20000pf 15kv 3700pf 6kv 1000pf Y 2KV 220PF 6kv 22pf UJ 3KV 470pf SL 30kv 2700pf 40kv 100pf 30kv 1700pf 50kv 5000pf 20KV 1000pf 3KV 10000pf grid zgjuar MURATA 2KV 150PF 50kv 850pf 2KV 330PF 60kv 700pf 2kv 680pf Y5 30kv 700pf 100kv 500pf 15KV 500pf N 40KV 3300pf 6kv 330pf N4 10KV 250pf N MOV 2kv 2200pf Y 40kv 750pf 50KV 1000pf 2KV 100PF 50kv 3700pf 15KV 4700pf 15KV 2200pf 50kv 8000pf 50kv 750pf 2KV 22PF 20kv 5600pf 30kv 260pf 30kv 1200pf 30kv 2000pf 2kv 100pf N4 40kv 920pf 40kv 1400pf 10kv 5000pf 15kv 4000pf 30kv 5300pf 10kv 1200pf Kapacitor 20 2kv 560pf 20KV 2200pf 6kv 47pf UJ 20kv 5200pf 15kv 750pf 3KV 560pf N4 3KV 3300pf Y 2kv 3300pf Y 40kv 500pf 3KV 4700pf Y 3KV 1000pf N vishay alter 30kv 9400pf 20KV 150pf N 100kv 20KV 10000pf 30KV 20kv 2400pf 20KV 4700pf 40KV 1000pf 50kv 400pf 40kv 2400pf Induksioni Ai 15kv 2000pf 15kv 2700pf 6kv 100pf X5 aftësitë e pushtetit 3KV 4700pf Y 3KV 220pf N4 20kv 6800pf 40kv 5000pf 40kv 560pf 6kv 220pf N4 4kv 3KV 27pf SL 30kv 190pf 6kv 33pf UJ 2KV 27PF 70kv 10000pf 10KV 4700pf 3KV 470pf N4 2kv 470pf 60kv 195pf 10KV 1000pf 20kv 1300pf 2kv 560pf Y5 30KV 1000pf 20kv 4800pf 30KV 5000pf 15KV 1000pf 20KV 470pf Y 40kv 780pf 20kv 1400pf 2kv 220pf X5 20KV 3300pf 15KV 3300pf 40KV 100pf N 6kv CT Machine 2kv 1000pf N 10KV 470pf Y 3KV 2200pf N murata alter 3KV 2200pf Y 60kv 500pf 3KV 10000pf 20kv 500pf 2kv 270pf N4 30kv 3500pf 10kv 3200pf 30kv 5900pf 6kv 10pf UJ 40kv 6800pf 2kv 470pf N4 40KV 500pf N 10KV 330pf Y 100kv 825pf 15kv 560pf 15kv 250pf 3KV 330pf N4 10KV 1000pf 15KV 10000pf 2kv 680pf N4 15kv 1800pf 70kv 80kv 15kv 370pf 150kv 800pf 20kv 560pf 40kv 840pf 30kv 3600pf 20kv 1700pf EDI 30KV 100pf N 3KV 15pf UJ 2kv 2700pf N 30KV 3300pf 2kv 1000pf Y 6kv 220pf X5 20kv 200pf RF Power Cap 3KV 10000pf 50KV 100pf N 40kv 570pf 20kv 4000pf 3KV 680pf Y5 100kv 750pf 20kv 400pf 40kv 390pf 50kv 200pf 40kv 700pf 6kv 1000pf Y 50kv 1350pf 10kv 5600pf N4700 40kv 200pf 50kv 410pf Zëvendësim 2KV 10PF 15kv 1900pf 20kv 2000pf 15kv 7000pf Fuqia Capaci HV Ceram4 20KV 1000pf 15kv 1500pf 2KV 15PF 30KV 10000pf Kapaciteti 474 40KV 2200pf 3KV 68pf SL 3KV 100pf N4 40kv 2700pf 2KV 68PF 30kv 820pf 40kv 1600pf 50kv 2700pf 6kv 10000pf 10KV 2200pf 15KV 220pf Y 100kv 1000pf 30kv 500pf 30kv 780pf 80kv 3KV 560pf SL 50kv 700pf 3KV 2700pf N Të ndryshme Pr 3KV 3300pf Y 20KV 100pf N 100kv 675pf 3KV 4700pf Y 15KV 500pf N 3KV 330pf SL 2kv 330pf N4 50kv 1500pf sistemin e energjisë 10KV 220pf Y 60kv 650pf shtresa epoxy 30KV 2200pf 40KV 150pf 6kv 100pf N4 100kv 700pf 50kv 1950pf 15kv 5600pf 2kv 10000pf 3KV 100pf X5 10kv 500pf 40kv 2500pf 60kv 850pf 40kv 440pf 20kv 3700pf 30kv 590pf 50kv 500pf 40kv 1300pf 3KV 560pf Y5 15KV 470pf Y 30kv 1120pf Y5T 3KV 100pf SL 15kv 5300pf 20KV 3300pf 40kv 340pf 30kv 1800pf 3KV 680pf N4 30kv 560pf 2kv 2700pf Y 15KV 330pf Y 100kv 2000pf 40kv 1700pf TDK 50KV 500pf N 15kv 290pf 2kv 560pf N4 50kv 1650pf 3KV 2200pf Y 20kv 280pf 6kv 10000pf 3KV 33pf SL 40kv 850pf 30KV 500pf N HV Capacitor 30kv 580pf 10KV 330pf N 3KV 2700pf Y 15kv 3200pf 20kv 2500pf 20KV 22pf SL 50kv 1700pf 10kv 20000pf 6kv 470pf N4 2kv 470pf Y5 6kv 2200pf Y 40kv 300pf 3KV 220pf X5 40kv 140pf 40kv 4400pf 30kv 4000pf 10KV 3300pf 40kv 7000pf 15kv 2500pf 30kv 3000pf 3KV 1000pf Y 3KV 150pf SL 50kv 100pf 100kv 3000pf 20kv 700pf 20kv 30000pf 3KV 470pf Y5 50KV 22pf SL 60kv 1400pf creakdown 50kv 2300pf HVCA 3KV 47pf SL tension të lartë 15KV 1000pf 40kv 8000pf 15KV 100pf N 3KV 3300pf N 15kv 5000pf 10kv 2800pf cilësi 6kv 3300pf Y 20kv 1500pf 30KV 150pf N 40kv 15000pf 50KV 50pf SL 10KV 10000pf 40kv 2000pf 40kv 180pf 2KV 56PF 20KV 4700pf 50kv 2500pf 10KV 100pf N 30kv 2100pf 30kv 2500pf 20KV 10000pf Dielektrike M 3KV 330pf Y5 20kv 880pf 10KV 1000pf 15kv 3000pf 3KV 22pf SL 30kv 4700pf 50kv 560pf 50kv 1300pf 30kv 400pf 15kv 500pf 30kv 1500pf 50kv 280pf 40KV 10000pf 6kv 10pf OJF 1kv 15kv 1100pf 2KV 47PF 60kv 1200pf 20kv 3000pf 2KV 33PF 50kv 2100pf 20KV 220pf N 120kv 1000pf 2kv 40KVDC 15000 Varistor Dat 20KV 4700pf 60kv 1000pf